Asuntokaupan kuntotarkastus Pori

Asuntokaupan kuntotarkastukset tehdään virallisen suoritusohjeen KH 90-00934 mukaisesti.

Puolueeton asiantuntija antaa kiinteistön rakenteista tärkeää tietoa ja kertoo omistajille tarkalla raportilla mahdollisista puutteista, sekä rakenteellisista ongelmista.

Teemme asuntokaupan kuntotarkastuksia Porin lisäksi myös muualla Satakunnassa. Voit pyytää tarjouksen myös sinun kohteeseen räätälöidystä palvelusta.

Ota yhteyttä

Kuinka paljon asuntokaupan kuntotarkastus maksaa?

Asuntokaupan kuntotarkastuksen hinta muodostuu mm. seuraavista asioista:

 • kohteen koko ja vaikeusaste
 • pohjatiedot kohteesta

Tarkastuksen hinta muodostuu näin ollen täysin jokaisen kohteen mukaan. Huolellisesti ilmoitetut tiedot kohteesta vaikuttavat oleellisesti tarkastukseen kuluvaan aikaan ja sitä kautta hintaan.

Ota yhteyttä

Näin valmistaudut asuntokaupan kuntotarkastukseen

Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset asuntokaupan kuntotarkastuksen. Laki ei velvoita sinua teettämään kartoitusta, mutta kohteesta riippuen mm. pankit voivat vaatia sinua toimittamaan raportin ennen lainan myöntämistä. Tiedät myös itse varmuudella, mihin olet rahojasi sijoittamassa.

Lähetämme sinulle tarkat toimintaohjeet ja alkuhaastattelun kysymykset, kun olemme sopineet kartoituksesta.

 1. Ohjeistamme sinua hankkimaan tarvittavat dokumentit sekä asiakirjat asunnosta.
 2. Vastattuasi ennakkokysymyksiin pyydämme toimittamaan ne muiden materiaalien kanssa meille.
 3. Tilaajan vastuulla on järjestää tarkastajalle turvallinen kulku kohteessa (alapohjat, yläpohjat, vesikatto yms). Tarkastuksessa käydään läpi vain ne tilat, joihin tarkastajalla on turvallinen pääsy.

 

Ota yhteyttä

Mitä asuntokaupan kuntotarkastuksen raportti kertoo?

Tarkastamme kaikki tilat, jonne päästään käsiksi työturvallisuudesta tinkimättä. Tarkastus tehdään ensisijaisesti pintapuolisesti rakenteita rikkomattomilla menetelmillä. Esitämme raportissa asiat oikeassa mittakaavassa mitään lisäämättä tai mitään piilottamatta.

Milloin saan raportin asuntoni kunnosta itselleni?

Saat raportin itsellesi yleensä muutaman arkipäivän kuluessa, mutta varauduthan odottamaan sitä noin viikon verran. Toivomme, että olet kanssamme kohteessa käynnin aikana.

Meillä asuntosi on hyvissä käsissä. Emme aja kenenkään yrityksen asiaa, vaan olemme liikenteessä aina sinun ja kohteesi paras mielessä.

Kuntotarkastukset suoritetaan virallisen ohjeistuksen mukaisesti.  Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Satakunnan Rakennekuivaus Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Katri Viljanen
02 6375 200
toimisto@rakennekuivaus.fi

Henkilörekisterin nimi

Satakunnan Rakennekuivaus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Satakunnan Rakennekuivaus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
toimisto@rakennekuivaus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna